Quy định mới của Sở Di Trú Mỹ về hướng dẫn xét duyệt hồ sơ di trú

 Ngày 13 tháng 7 năm 2018, sở di trú Mỹ đã ban hành chính sách mới về di trú.

 Chính sách này được áp dụng thực hiện từ ngày 11 tháng 09 năm 2018. Đây là chính sách cho phép các nhân viên USCIS có quyền từ chối hồ sơ di trú nộp vào mà không cần yêu cầu bổ sung thông tin hay các chứng cứ.

Theo như Ông Francis Cissna là Giám đốc USCIS cho biết: Đã từ lâu, hệ thống di trú của chúng ta bị sa lầy vào những tuyên bố phù phiếm hoặc nhân đạo. Điều đó làm cho quá trình xử lý hồ sơ của tất cả các đơn nộp vào Sở Di Trú bị chậm đi rất nhiều. Trong đó bao gồm cả  những đương đơn hợp pháp. Thông qua việc thay đổi chính sách đã lỗi thời trong một thời gian dài này, USCIS đang khôi phục toàn bộ quyền quyết định của các nhân viên Di trú trong việc từ chối các hồ sơ không đầy đủ thông tin và điều kiện. Cách làm này nhằm giúp ngăn chặn các hồ sơ giả mạo hoặc không đủ điều kiện. Nhằm đảm bảo nguồn lực của chúng tôi không bị lãng phí. Đồng thời cải thiện năng lực xử lý hiệu quả và công bằng của USCIS cho lợi ích nhập cư hợp pháp.”

Theo đó, sự dễ dãi nộp hồ sơ ban đầu làm cho nhiều luật sư nộp hồ sơ cẩu thả để lấy thứ tự ưu tiên. Nộp nhanh nhưng không kỹ lưỡng. Khi có yêu cầu bằng chứng thì tính tiếp. Việc này gây mất thời gian và công sức của nhân viên xét duyệt hồ sơ rất nhiều, làm kéo dài thời gian được xét duyệt.

Do đó, sự ra đời của chính sách mới đã hủy bỏ chính sách cũ nói trên. Chính sách này cho phép nhân viên USCIS có quyền từ chối hồ sơ di trú nộp vào mà không cần yêu cầu bổ sung thông tin hay bất kì chứng cứ nào. Nhằm  ngăn chặn các hồ sơ không phù hợp hoặc không đầy đủ điều kiện, khuyến khích người nộp đơn phải cẩn thận và tích cực thu thập, nộp bằng chứng cần thiết nhất.

Chính sách mới này bắt đầu có hiệu lực và được áp dụng cho tất cả các hồ sơ nộp vào USCIS, ngoại trừ chương trình Hoãn Trục Xuất Người Di Dân Tới Mỹ Lúc Vị Thành Niên.

Quy định mới về hướng dẫn xét duyệt hồ sơ di trú đưa ra 2 điều quan trọng:

-Sự cẩu thả trong việc nộp hồ sơ là vô cùng nghiêm trọng.

-Sau khi nộp thêm bằng chứng thì USCIS có quyền bác thẳng hồ sơ nếu hồ sơ không đủ bằng chứng theo yêu cầu.

 Nếu một bộ hồ sơ di trú được nộp lên mà bị từ chối thì đương đơn có thể chịu các hậu quả sau:

– Mất tiền phí đã nộp cho Sở Di trú và đương đơn phải nộp lệ phí mới nếu quyết định nộp lại hồ sơ.

– Hồ sơ di trú sau khi bị từ chối của đương đơn có thể bị lưu ý.

Những người đang ở Mỹ theo các diện visa không định cư nếu nộp hồ sơ xin chuyển sang diện định cư mà bị từ chối thì ngoài việc hồ sơ có thể bị lưu ý, đương đơn còn bị xem là vi phạm luật di trú về sử dụng sai mục đích của visa được cấp. Do vậy, sẽ có nguy cơ không có cơ hội để được cấp visa quay lại Mỹ sau này.

Như vậy, theo chính sách mới ban hành, việc xử lý và xét duyệt hồ sơ EB-5 đang được cải tiến và siết chặt một cách khắt khe, chặt chẽ hơn.

Vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên  nộp hồ sơ nhanh chóng và phải cẩn trọng, chuẩn bị bộ hồ sơ có chất lượng nộp vào Sở Di Trú. Cẩn trọng trong việc lựa chọn dự án đầu tư để có thể đảm bảo nhận được thẻ xanh vĩnh viễn và được hoàn vốn.

 

You might also like